PODZIEL SIĘ

Czy można jechać w Tatry i znaleźć tam nocleg? To pytanie zadają sobie wszyscy od pewnego czasu.

Podczas konferencji prasowej decyzję o zamknięciu miejsc noclegowych ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Jednak do końca nie było wiadomo jak szerokie będą to obostrzenia.

Początkowo pojawiła się możliwość, że zamknięte będą hotele, a np. kwatery prywatne będą otwarte. Tak się jednak nie stanie, bo zamknięte mają być wszystkie obiekty hotelarskie.

Wyjątki stanowić będą hotele pracownicze.

Są też osoby, które nadal będą mogły korzystać z takich obiektów, będą to goście (za Dziennikiem Ustaw):

a) korzystających z tych usług w ramach podróży służbowej, o której mowa w art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub podróży wykonywanej w związku z czynnościami służbowymi lub zawodowymi, lub związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej,

b)  będących zawodnikami korzystającymi z tych usług w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego,

c)  będących osobami wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

d)  będących pacjentami i ich opiekunami, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej.

Jednak nadal będzie można jechać w polskie Tatry. Bardziej skomplikowana jest sytuacja na Słowacji, gdzie panuje stan wyjątkowy.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ