PODZIEL SIĘ

W Zakopanem działa już Eko Patrol. Za nim pierwsze patrole.

Czemu powstał Eko Patrol? „Patrol został powołany ze względu na troskę o środowisko oraz realizację zadań związanych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawem ochrony środowiska, ustawą o odpadach oraz przepisów związanych z nadzorem nad zasobem komunalnym gminy i przestrzeganiem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Eko Patrol będzie działał przez całe wakacje” – czytamy na stronie zakopane.pl.

Eko Patrol działa od początku lipca i „bada prawidłowość deklaracji wywozu śmieci oraz czystość na parkingach miejskich, które w większości okazały się zadbane – udzielono kilku upomnień w tym zakresie”.

Informacje uzyskane podczas tych patroli będą przekazywane do odpowiednich służb.

źródło: zakopane.pl

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ